Rannta Gaeilge – Irish Rhymes for all levels

Hi, here is a collection of rhymes I have collected as gaeilge. The first book copyright can be seen below and has a list of rhymes for each level.

Beneath these rhymes there is a collection of infant rhymes. Please scroll down to find.

If you have any rhymes I have not added here, I would greatly appreciate if you could forward them to fearasscoile@gmail.com so we have a comprehensive list here.

I hope you find something useful,

FearasScoile

 

 

rann1rann2

This list of poems is further down the page where the numbers start

1. Bí ag ithe 46. Aon, Dó Trí
2. Is maith liom 47. Indiach Dearg
3. Aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé 48. Cúig Bliana
4. Is maith liom bainne 49. Is Buachaill Bó Mise
5. Breithlá 50. Tá an Dochtúir ag Teacht Anois
6. Puisín 51. A hAon, a Dó, a Trí, Lucha Beaga Buí
7. Teidí Beag Buí 52. Mo Chaitín
8. Mise 53. Haigh Didil Didil
9. Mo Mhadra 54. Cnag ar an Doras
10. Is maith liom 55. Gugalaí Gug
11. Ag déanamh spraoi 56. Ta Fear an Phoist ag Teacht
12. Ag ithe agus ag ól 57. Ta an Leanaí ar an Trá
13. Aon, dó, muc is bó 58. Mór Thimpeall is Mór Thimpeall
14. Buail Bosa 59. Bí id’bhéal
15. Smidín Beag 60. A náid a haon a dó
16. Lámh, lámh eile 61. Suí Sá
17.Cuimil do Bhosa 62. Smidín Beag
18. Dorn ar dhorn 63. Bhí Méadhbh ag Caoineadh
19. Istigh sa Zú 64. Bhí Seanín Ó Tuama
20. Liathróidí 65. Is Taephota Mise
21. Tá Capall ag Seánín 66. Ag Bualadh Bos
22. Rolaí rolaí polaí 67. Ó Feach an Leanbh Íosa
23. Éadaí 68. Ceann Gualanne Glúna Cos
24. Is Féidir Liom 69. Seánín Leiscúil
25. Lámha Suas 70. Cá bhfuil____?
26. Mé Féin 71. Oíche Shamhna
27. Suas Síos 72. Is Maith Liom
28.Páiste Beag 73. San Nicolas
29.1,2,3 74. Damhán Alla
30. Ar Maidin 75. Dhá Einín
31. Clog na Scoile 76. Humptaí Dumptaí
32. Duilleoga 77. Na Muiciní
33. Siopadóir 78. Frog agus Gé
34. Nigh mé Roisín 79. B’fhearr Liomsa
35. Tic-Toc 80. Breithlá mo Dhaidí
36. A haon, a dó, a trí 81. Má Má a Chaora Dubh
37 Fear an Phoist 82. Ine míne a maighne mó
38. Seasaigí Suas 83. Clip Clop a Chapaillín
39. Páistí Óga 84. Laethannta na tseachtaine
40. Tá mo Lámha Fuar 85. Teidí i rith an seachtain
41. Tá Teidí Bocht Tinn  
42. Seanín ar Rothar  
43. Timpeall Timpeall  
44. Rollie Rollie Ráinne  
45. Is Maith Liom é  
 

 

 

 

 

 

rann3rann4rann5rann6rann7rann8rann9rann10rann11rann12rann13rann14rann15rann16rann17rann18rann19rann20rann21rann22rann23rann24

rann26rann27rann28rann29rann30rann31rann32rann33rann34rann35rann36rann37rann38rann39rann40rann41

rann42rann43rann44rann45rann46

Rannta

Ranganna Naíonán

 

1. Bí ag ithe

 

Bí ag ithe

Bí ag ól

Seas suas

Suigh síos

Slán go fóill

 

(Maith Thú A Rian 7)

 

2. Is maith liom

 

Is maith liom bainne

Is maith liom ubh

Is maith liom im

Is maith liom subh

 

Is maith liom cáis

Is maith liom práta

Is maith liom arán

Is maith liom cáca

 

3. Aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé

 

Aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé

Is maith liom bainne is cupán tae.

Is maith liom úlla is ceapairí

Brioscaí, criospaí is bananaí buí.

 

(Maith Thú A Rian 59)

 

4. Is maith liom bainne

 

Is maith liom bainne

Is maith liom tae

Is maith liom arán

Tabhair dom é.

 

(Maith Thú A Rian 33)

 

5. Breithlá mo Dhaidí

 

Breithlá mo Dhaidí a bhí ann inné.

Rinne mo Mhamaí císte don tae.

Tháinig an tíogar is tháinig an béar.

D’ith siad an císte is na coinnle go léir.

 

6. Puisín

 

A haon, a dó, a trí,

Tá puisín ina luí.

Bígí ciúin, bígí ciúin,

Ná dúisigí í.

 

7. Teidí beag buí

 

Teidí beag buí

Ina shuí ar an stól.

Teidí beag buí

Ag ithe is ag ól.

 

Teidí beag buí

Anseo i do shuí.

Teidí beag buí

Teidí beag buí.

 

8. Mise

 

Mise an traein

Puff, puff, puff.

 

Mise an madra

Bhuf, bhuf, bhuf.

 

Mise an bus

Bíp, bíp, bíp.

 

Mise an sicín

Tsíp, tsíp, tsíp.

 

9. Mo mhadra

 

Sin é mo mhadra

Ina shuí ar an stól.

Bíonn sé ag ithe.

Bíonn sé ag ól.

 

Ólann sé bainne

Is itheann sé arán.

Is deir sé ‘bhuf, bhuf’

Nuair a bhíonn sé lán.

 

10. Is maith liom

 

Is maith liom cáca.

Is maith liom subh.

Is maith liom milseáin.

Ach ní maith liom ubh.

 

11. Ag déanamh spraoi

 

A haon, a dó

A haon, a dó, a trí

Caitín beag ina shuí.

 

A haon, a dó

A haon, a dó, a trí

Caitín beag ag déanamh spraoi.

 

12. Ag ithe agus ag ól

 

Ólaim bainne

Ólaim tae

Ólaim cócó

I lár an lae.

 

Ithim fataí

Ithim ubh

Ithim arán

Le him agus subh.

 

13. Aon, dó, muc is bó

 

Aon, dó

Muc is bó.

Trí, ceathair

Bróga leathair.

Cúig sé

Cupa tae.

Seacht, ocht

Seanbhean bhocht.

Naoi, deich

Císte te.

 

14. Buail bos

 

Buail bos

Gread cos

Cas timpeall

Is glac sos.

 

15. Smidín Beag

 

Smidín beag an seilide

Ag snámh go righin is go mall.

Suas an balla

Suas an balla

Anuas arís go mall.

 

16. Lámh, lámh eile

 

Lámh, lámh eile a haon, a dó.

Cos, cos eile a haon, a dó.

Ceann, srón, béal, smig

Is fiacla bána im’ bhéal istigh.

 

Cluas, cluas eile a haon, a dó.

Súil, súil eile a haon, a dó.

Ceann, srón, béal, smig

Is fiacla bána im’ bhéal istigh.

 

17. Cuimil do bhosa

 

Cuimil do bhosa

Cuimil do bhosa

Suas is síos.

Dún do lámhá

Oscail do lámha

Dún is oscail arís.

 

18. Dorn ar dhorn

 

Dorn ar dhorn

Dorn ar dhorn

Suas, suas, suas.

Buail do bhosa, buail do bhosa

Thuas, thuas, thuas.

 

19. Istigh sa Zú

 

Istigh sa zú

Tá Babaí Cangarú.

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath.

 

Istigh sa zú

Tá Mamaí Cangarú.

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath.

 

Istigh sa zú

Tá Daidí Cangarú.

Léim anois, léim anois,

Léim anois go luath.

 

20. Liathróidí

 

Tá liathróidí ag Áine

Liathróidí deasa buí.

Bíonn sí ag spraoi leo

A haon, a dó, a trí.

 

21. Tá capall ag Seáinín

 

Tá capall ag Seáinín

Hup, hup, hup!

Tá ba ag Páidín

Sup, sup, sup.

Tá gamhna ag Máirín

Suc, suc, suc!

Tá cearca ag Áine

Tiuc, tiuc, tiuc.

 

(As Rabhlaí Rabhlaí)

22. Rólaí, rólaí, pólaí

 

Rólaí, rólaí, pólaí

Suas, suas, suas.

Rólaí, rólaí, pólaí

Síos, síos, síos.

Rólaí, rólaí, pólaí

Amach, amach, amach.

Rólaí, rólaí, pólaí

Isteach, isteach, isteach.

 

23. Éadaí

 

Geansaí, geansaí, geansaí gorm,

Tá geansaí, bríste is stocaí orm.

Geansaí, geansaí, geansaí gorm,

Tá geansaí, bríste is stocaí orm.

 

Cóta, cóta, cóta gorm,

Tá cóta, hata is bróga orm.

Cóta, cóta, cóta gorm,

Tá cóta, hata is bróga orm.

 

24. Is féidir liom

 

Is féidir liom rith

Is féidir iom suí

Is féidir liom léim

Is féidir liom luí

Is féidir liom ithe

Is féidir liom ól

Is féidir liom suí

Anseo ar an stól

 

25. Lámha suas

 

Lámha suas,

Lámha síos,

Lámha amach,

Lámha isteach.

Lámha trasna,

Méar ar do bhéal.

 

 

26. Mé Féin

 

Lámha

Bosa

Glúine

Cosa

Buail na bosa

Gread na cosa.

 

Srón

Cluasa

Béal

Súile

Lámha ar na cluasa

Lámha ar na súile.

 

27. Suas Síos

 

Suas, síos, suas arís,

Mise agus tusa agus mise arís.

Suas, síos, suas arís,

Mise agus tusa agus mise arís.

 

28. Páiste Beag

Is páiste beag mise

Ag bualadh bos,

Is maith liom sugradh

Is maith liom sos.

Bím im’ sheasamh,

Bím im’ shuí,

Nuair a théim a chodladh

Bím im’ luí.

 

29. 1,2,3

A haon, a dó,

Muc is bó.

A trí, a ceathair,

Mála leathair.

A cúig, a sé,

Bainne is tae.

A seacht, a hocht,

Paiste bocht.

A naoi, a deich,

Uisce te.

30. Ar Maidin

Oscail an doras

Téigh isteach.

Seo é do bhord,

Suí isteach.

Faigh do mhála

Is oscail é,

Tóg amach do leabhar,

Is bí ag léamh.

31. Clog na Scoile

Éist le clog na scoile

Ding dong ding dong.

Éist más é do thoil é

Ding dong ding.

Céard a deir an  clog sin?

Brostaigh, brostaigh,

Céard a deir an  clog binn?

Ding dong ding!

 

32. Duilleoga

Duilleoga deasa deasa,

Duilleoga deasa buí

Duilleoga deasa deasa,

Ag damhsa ar an gclaí.

 

Duilleoga deasa deasa,

Duilleoga deasa buí

Duilleoga deasa deasa,

S’acu atá an spraoi.

 

Duilleoga deasa deasa,

Duilleoga deasa buí

Duilleoga deasa deasa,

Ar thalamh ina luí.

 

33. Siopadóir

Tá siopadóir deas

Ag cúinne an róid,

Diolann sé arán

Is bainne le h-ól

 

Díolann sé cacaí

Is borróga buí

Tugann sé ceann dom

Anois is arís.

 

34. Nigh mé Róisín

Nigh mé Roisin ,tá si go deas,

Nigh me Roisin ,ta sí go deas,

Nigh me a lámha, a haon a dó,

Nigh mé a cosa ,gheo, hó, hó.

 

35. Tic-toc

Tic toc, tic toc,

deireann clog mo Dhaidaí,

Tic toc,tic toc

Sin é clog mo Dhaidí

deireann clog mo Mhamaí,

tic toc,tic toc, tic toc,tic.

 

36.  A haon ,a dó a trí,

A haon, a dó , a trí,

a ceathar, a cúig, a sé,

Cístí deas í gcomhar an tae,

Uachtar reoite ,banana buí,

Lollipop is orastí,

 

Cáca milis,fí,fá,fum,

Uachtar reoite yum,yum,yum,

Ulla deasa ,hip,hip,hop,

Ach b`fhearr liom féin mo lollipop.

 

37. Fear an phoist

( fonn “the keel row)

Tá fear an phoist ag teacht anois,

Ag teacht anois, ag teacht anois,

Tá fear an phoist ag teacht anois,

`Bhuil litir aige dom?

 

38. Seasaigí suas

Saesaigí suas is suígí síos

Is seasaigi suas aris

Is lámha síos is lámha anois

is lámha ar gach taobh.

 

Is lámha amach is lamha isteach

Is lámha amach arís

Is lamha suas is lamha anuas

is lámha ar gach taobh.

39. Páistí Oga

Páistí óga ag teacht ar scoil

ag teacht ar scoil,

ag teacht ar scoil

Páistí óga ag teacht ar scoil

ag teacht ar scoil gach maidin.

Páistí óga ag léimnigh thart…….

Páistí óga ag imirt peile………..

Páistí óga ag ithe lón…………

Páistí óga ag fágáil slán……….

40. Tá mo lamha fuar

(fonn “The farmer wants a wife”)

 

Tá mo lámha fuar,

Tá mo lámha fuar,

Hé, hó, mo Dhaidí ó,

Tá mo lámha fuar.

 

Tá mo lámha  te,

Tá mo lámha te,

Hé, hó , mo Dhaidí ó,

Tá mo lámha  te

 

41. Tá teidí bocht tinn

fonn ( the farmer wants a wife)

 

Tá teidí bocht tinn,

Tá Teidí bocht tinn,

Hé hó, mo Dhaidí ó,

Tá teidí bocht tinn.

 

42. Seáinin ar a rothar

Seáinín ar a rothar ag dul síos an bóthar

Seáinín ar a rothar aon ,dó, trí.

Seáinín ar a rothar thit sé ar an mbóthar,

Seáinín beag ag caoineadh aon, dó, trí.

Seáinín beag ag gáire ag imirt lena cháirde,

Seáinín beag ag gáire aon ,dó, trí.

 

43. Timpeall timpeall

 

Timpeall timpeall rothaí an chairr

Timpeall timpeall rothaí an chairr

Timpeall timpeall rothaí an chairr

Rothaí ag casadh timpeall.

 

Bíp bíp bíp ag adharc an chairr

Bíp bíp, bíp, ag adharc an chairr

bíp bíp bbíp ag adharc an chairr

Géilligí don bíp bíp.

 

44. Roille roille ráinne

 

Roille roille ráinne

Timpeall linn í bhfáinne-

Ríleoro! Ríleoró!

Suas san aer le mo chóisín ó!

 

45. Is maith liom é

 

Ag súil ag siúl is maith liom é

Is maith liom é

Is maith liom é,

Ag siul ag sil is maith liom é

O bí ag siúl liomsa.

 

Ag rith ag rith…….

Ag léim ag léim………

 

 

 

46. Aon Dó Trí

 

Aon ,dó, aon ,dó,trí,

Luchiní istigh sa tuí,

Aon ,dó, aon ,dó, trí

Luchiní istigh sa tuí.

 

Ceathar cúig, ceathar, cúig sé,

Tháinig gandal is cúpla gé,

Ceathar cúig, ceathar, cúig sé,

Tháinig gandal is cúpla gé.

 

Seacht, ocht, seacht ocht, naoi,

Thosaigh siad ag déanamh spraoi,

Seacht, ocht ,seacht ,ocht naoi,

Thosaigh siad ag déanamh spraoi.

 

47. Indiach dearg

 

Indiach dearg ar a chapall ag teacht

Ar a chapall ag teacht

ar a chapall ag teacht

Indiach dearg ar a chapall ag teacht

Cliotaram, cliotaram, clois.!

Slua mór dá mhuintir aniar ina dhiaidh

aniar ina dhiaidh

Aniar ina dhiaidh,

Slua mór dá mhuintir aniar ina dhiaidh

Cliotaram, cliotaram, clois!

 

48. Cúig bliana

( Fonn Happy birthday)

 

Cúig bliana inniu,

Cúig bliana inniu,

Cúig bliana,cúig bliana,

Cúig bliana inniu.

49. Is buachaill bó mise

 

Is buachaill bó mise, hó! hó! hó!

Ag marcaíocht ar mo chapall ó!

Is buachaill bó mise, hó! hó! hó!

Hí-eip!Hí-eip! Hó! hó! hó!

 

50. Tá an dochtúir ag teacht anois

(fonn Here we go gathering nuts in May)

 

Tá an dochtúir ag teacht anois,

Ag teacht anois, ag teacht anois,

Tá an dochtúir ag teacht anois,

`s a mala ina láimh.

 

51. A haon, a dó, atrí,

 lucha beaga buí

 

A haon a do, a trí,

lucha beaga buí,

Ag ithe píosa cáise,

I ngan fhios d`fhear an tí.

 

Cat mór liath,

thánaig sé isteach;

Cad a dhein na lucha?

ritheadar amach.

 

52. Mo chaitín

 

Tá caitín agamsa atá bán agus buí,

In aice na tine a bhíonn sé ina luí,

Ní féidir leis léamh, ní féidir leis scríobh,

Ní labhrann sé focal le muintir an tí.

Bímse ar scoil ag obair go dian,

Is mo chaitín ag baile ina chodladh faoin ngrian.

 

 

 53. Haigh Didil Didil

 

Haigh didil didil, an cat is an fhídil,

Léim an bho thar an ré,

An madra beag donn dhein gáire le fonn,

Is d`imigh an spúnog ar strae.

 

54. Cnag ar an doras

 

Buail ar an doras is féach isteach

Árdaigh an láiste agus siúl isteach

Suigh ar an stól is bí ag ól

`is cén chaoi a bhfuil tú ar maidin.

 

55. Gugalaí-Gug

 

Gugalaí-gug,mo chircín dubh,

Suíonn sí síos is beireann sí ubh,

Ubh inné is ubh inniu,

Gugailaí-gug mo chircín dubh.

 

56. Tá fear an phoist ag teacht

(fonn The keel row)

 

Tá fear an phoist ag teacht anois

Ag teacht anois ,ag teacht anois,

Tá fear an phoist ag teacht anois

Tá litir aige dom.

 

 57. Tá na leanaí ar an trá

( fonn céanna)

 

Tá na leanaí ar an trá,

Ar an trá, ar an trá,

Tá na leanaí ar an trá,

Ag súgradh leis an liathróid.

 

Chuaigh Daidí amach ag snámh,

Amach ag snámh, amach ag snámh.

Chuaigh Daidí amach ag snámh,

D`fhan Mamaí ar an stóilín.

 

58. Mórthimpeall is mórthimpeall

( Round and round the garden)

 

 Mórthimpeall is mórthimpeall,

bogann an teidí béar,

aon chéim, dhá chéim,

cigilimís go léír.

 

59. Bí id’ bhád

(Row row row your boat)

 

Bí id’ bhád, ag rámh ag rámh

Le sruth ar Laoi na Sreabh,

Go sámh, go sámh, go sámh, go sámh,

Is cosúil é seo le Neamh.

 

60. A náid a haon a do

 

A náid a haon a do,

rug mé ar iasc a bhí beo,

A trí a ceathair a cúig a sé,

Chaith mé isteach san uisce é.

Cén chúis ar scaoil tú leis?

Mar chreim sé méar liom nuair fuair sé deis.

Cén mhéar a bhí i gceist?

An lúidín beag anseo ar dheis.

 

 

61. Suí Sá

 

Suí Sá,

In airde san aer,

Síos aís,

ag suí ar an bhféar.

Suí Sá,

In airde sa spéir

Déanaimis é an lá go léir

 

 

62. Smidín beag

 

Smidín beag an seilide

Ag snámh go righin is go mall,

Suas an balla, suas an balla,

Anuas arís ar ball

 

63. Bhí Méadhbh ag caoineadh

 

Bhí Méadhbh ag caoineadh

Is ag déanamh olagóin

Mar sciorr sí ar bhanana,

Is ghortaigh sí a tóin.

Ach bhí Mamaí an-chineálta

Is leigheas sí a brón,

Le barra mór seacláide,

A thug sí dí roimh lón.

 

64. Bhí Seáinin Ó Tuama

 

Bhí Seáinin Ó Tuama

Ina shuí sa chúinne,

Ag ithe pióg Nollag inné,

Chuir sé ordóg isteach

Is tarraing  pluma amach

Ag rá ”nach maith an buachaillín mé?”

 

65. Is taephota mise

 

Is taephota mise ramhar is beag,

Seo mo chluas is seo mo ghob,

Éist le mo ghlór is na chupáin ag teacht,

Árdaigh mé is doirt mé amach!

 

66. Ag bualadh bos

 

Tá an Nollaig buailte linn

Tá áthas ins an aer

Tá sneachta ar an talamh

Is réalta ins an spéir

Táimíd ag dul a chodladh

Is tá ár stocaí réidh

Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht

Anuas an similéar

 

Ó  ag bualadh bos

ag bualadh bos

ag bualadh bos go léir

Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht

Anuas an similéar

 

 

67. Ó féach an leanbh Íosa

 

Ó féach an leanbh Íosa

Sa mháinséar ina luí

Tá Muire is Iosaif

Is na leanaí ag guí

Tá an ghealach is na réálta

ag féachaint anuas

ar an leanbh beag Íosa

ina luí ins an bhfuacht.

Bí linne a Íosa

Bí linne go deo

Bí linne san oíche

Bí linne sa ló

Tabhair grá do na  páistí

Tabhair grá dóibh go léir

 

68. Ceann gualann glúna cos

(fonn Head shoulder knees and toes)

 

Ceann gualann glúna cos

glúna cos,

Ceann gualann glúna cos

glúna cos agus

súile cluasa béal agus srón,

Ceann gualann glúna cos

glúna cos.

* gualann glúna cos srl

 

69. Seáinín Leiscúil

(fonn Frére Jacques)

 

Seáinín Leiscúil Seáinín Leiscúil

I do luí I do luí

Tá sé in am bricfeásta

Tá sé in am bricfeásta

Bí i do shuí

Bí i do shuí

 

 

70. Cá bhfuil __________?

( Fonn Frére Jacques )

 

Cá bhfuil __________?

Cá bhfuil __________?

Tá mé anseo

Tá mé anseo

Agus conas atá tú?

Agus conas atá tú?

Tá mé  go maith

Tá mé  go maith.

 

 

Cá bhfuil __________?

Cá bhfuil __________?

Níl sé/sí anseo

Níl sé/sí anseo

Tá sé sa bhaile

Tá sé sa bhaile

Tá sé tinn

Tá sé tinn.

 

71. Oíche Shamhna

 

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna,

Báirín breac, báirín breac,

Úlla cnónna bairin breac

Is maith liom Oíche Shamhna/

 

72. Is maith liom

 

Is maith liom bainne

Is maith liom subh

Is maith liom milséain

Is maith liom ubh.

Is maith liom cáis

Is maith liom práta

Is maith liom arán

Agus is maith liom cáca

 

 

73. San Nioclás

 

Tá San Nioclás ag teacht anois

Ag teacht anois ag teacht anois,

Tá San Nioclás ag teacht anois

Agus breagáin aige dom.

 

 

74. Damhán Alla

 

Damhán Alla, Damhán Alla,

Ar an mballa ar an mballa.

Tháinig éan, tháinig éan,

Ó mo léan ó mo léan!

 

75. Dhá  éinín 

 

Dhá éinín bheaga thuas ar an gcrann

Sin é Peadar sin é Pól

Imigh uaim a Pheadair

Imigh uaim a  Phóil

Tar ar ais a Pheadair

Tar ar ais a Phóil.

 

76. Humptaí  Dumptaí

 

Bhí  Humptai Dumptaí in a shui ar an bhfalla,

Do shéid an ghaoth agus thit sé ar an talamh

Plaoscadh a blaosc agus briseach a chroi,

Cé go raibh sé bán

Anois tá sé buí!

 

 77. Na Muiciní

 

Chuaigh an muicín seo ar an margadh

D’fhan an muicín seo sa bhaile

Fuair an muicín  seo arán is im

Ni bhfuair an muicín seo tada

“Duig duig duig duig”

a deir an muicin seo

cá bhfuail mo chuidse?

 

76. Frog agus gé

 

A haon, a dó,

A haon a dó a trí,

Frog mór ramhar ina shuí.

A ceathair a cúig

A ceathair a cúig a sé,

Hata beag bídeach ar an ngé

 

79. B’fhearr liomsa

 

Is maith le madra cnámh,

Is breá le moncaí cnó

Tá dúil ag cat I mbainne

Is taitníonn féar le bó.

Tá suim ag coinín I gcabáiste,

Tá bá  ag luch le grán.

Tá cion ag asal ar chairéad,

Ach bfhearr liom féin milseáin.

 

80.  Breithlá mo Dhaidí

 

Breithlá mo Dhaidí

A bhí ann inné,

Is rinne mo Mhamai

Císte don tae.

Tháinig an tiogar

Is tháinig an béar

D’ith siad an císte

Is na coinnle go léir.

 

81. Má má a chaora dubh

 

Má má a chaora dubh,

Bhfuil olann agat ledáileadh?

A dhuine chóir, a dhuine chóir,

Lán trí mhála.

Ceann don uasal,

Ceann don bhé,

Is ceann don bhuachaillín

Ó bhóithrín an tsléibhe.

82.  Íne míne maighne mó

 

Íne míne maighne mó

Beir an choinín

Beir ar beo

Má screadann sé lig dó go deo

Íne míne maighne mó

 

83. Clip Clop a Chapaillin

 

Clip clop , clip clop ,

clip clop a chapaillin (x3)                                         Sodar ar an aonach.

Clip clop …                                   Rachaimid le cheile

Clip clop  …

Tiocfaimid abhaile.

Clip clop  …

Beimid tuirseach traochta.

 

83. Laethanta na seachtaine

An Luan, An Luan, tá scoil inniú,

An Mháirt, an Mháirt, lá a dó, maith thú,

An Chéadaoin, an Chéadaoin, leath stlí tríd,

An Deardaoin, an Deardaoin, is maith liom iad,

An Aoine, an Aoine, tá scoil thart, is maith liom é,

An Satharn, an Satharn, lá a sé,

Dé Domhnach, ligeadh scíth,

Seacht lá san tseachtain, lán de spraoi!

 

Le Clíodhna de Búrca

 

84. Téidí

Ar scoil ar an Luain d’imir Téidí peil,

Dé Mairt d’imir sé le a chairde Nell,

Dé Ceadaoin bhí sé ag imirt ceoil,

Dé Deardaoin bhí ag ól,

Dé Aoine rith sé timpeall an clós,

Dé Sathairn ní raibh sé tuireach fós,

Dé Domhnach d’fhan sé ina luí,

Gach la don tseachtain lán de spraoi

le Clíodhna de Búrca

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s