Rannta Scipeála Gaeilge – Irish Skipping Rhymes

 

Rannta Scipeála

sc

Bachlóg’ ar Chrann

 

Bachlóg’ ar chrann,

Bachlóg’ ar chrann,

Ní fada go mbeidh mo bhreithlá ann,

Eanáir, Feabhra, Márta….

 

 

Aon, Dó

 

Aon, dó,

Capall is bó,

Trí, ceathair,

Bróga leathair,

Cúig, sé,

Cupán tae,

Seacht, ocht,

Seanbhean bhocht,

Naoi deich,

Císte te!

 

Cé hé do Leannán

 

Cé hé do leannán?

Cé hé do ghrá?

An dtosaíonn a ainm le hÁ nó Bá?

A,B,C,D…….

 

 

Leag an Bord

 

Leag an bord,

Leag an bord,

Scian is forc

Is plátai in ord.

Piobar dubh,

Piobar dubh,

Prátaí nua

Is cúpla ubh.

 

 

 

 

Úlla, Cnónna is Plumaí

 

Úllaí, cnónna is plumaí ar chrann,

Cathain a bheidh do bhreithlá ann?

Eanáir, Feabhra ……

 

 

Bainne na nGabhar nó Bainne na mBó

 

Bainne na ngabhar nó bainne na mbó,

Prátaí rósta is neart im leo!

Comhair na prátai a gheobhaidh tú féin,

Níos mó ná dó, níos lú ná sé?

-A haon, a dó, a trí, a ceathair……..

 

 

Scipeáil suas is scipeáil síos

 

Scipeáil suas is scipeáil síos

Scipeáil timpeall is timpeall arís

Buail do bhosa a haon, a dó, a trí

Tig liom scipeáil go Sciobairín!

 

 

A haon, a dó , a trí, 

 

A haon, a dó , a trí,

A ceathair, a cúig, a sé,

Is breá liom bheith ag truslóg,

Is breá liom bheith ag léim.

A seacht a hocht, a naoi,

A seacht, a hocht, a naoi,

Ní stopfaidh mé, ní stopfaidh mé,

Go mbeidh mé i mBaile Átha Cliath!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s