Seanfhocail

Easy PowerPoint with two Seanfhocail’s explained

seanfhocailseanfhocail1 link here: Seanfhocail

PowerPoint explaining Nil Aon Thintean mar do Thintean Fein

link here: Seanfhocail (1) 2seanfhocail2seanfhocail3

List of Seanfhocail’s here

Is minic a bhris béal duine a shrón

Many a time a man’s mouth broke his nose.

 

Is maith an t-anlann an t-ocras

Hunger is a tasty sauce.

 

 

Ní hé lá na gaoithe lá na scoilbe.

A windy day is no day for thatching

 

 

 

Is deas an rud an beagán ach é a dhéanamh go maith.

Little is best if well done.

 

 

Scéal an chait, a piscín.

The cat’s life, its kitten.

 

 

Is deise cabhair Dé ná an doras.

God’s help is nearer than the door.

 

Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca.

The old shoe gets the old stocking

 

 

An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach agus an té a bhíonn scéalach bíonn sé bréagach.

He who travels is talkative, and he who is talkative tells untruths.

 

 

Mol an óige is tiocfaidh sí.

Praise the youth and they will bloom.

 

 

An rud is annamh, is iontach.

What is rare is strangest.

 

 

 

Is maith an scéalaí an aimsir.

Time is a good messenger (Time will tell).

 

 

 

Ní bhíonn airgead amadáin i bhfad ina phóca.

A fool’s money doesn’t remain for long in his pocket.

 

Tús maith leath na hoibre.

A good start is half the work.

 

Is é buille an phinn an buille is fealltaí.

The pen’s blow is the most treacherous. (The pen is mightierthan the sword)

 

Ní thagann ciall roimh aois.

Sense doesn’t come before age.

 

Bíonn blas ar an mbeagán.

A little tastes well.

 

Ar scáth a chéile a mhairimid.

We all exist in each others’ shadow.

 

Is minic ubh mhór ag cearc bheag.

A small hen often has a large egg.

 

Fág an drochscéal san áit a bhfuair tú é.

Leave the bad tale where you found it.

 

Má bhíonn tú ar lorg cara gan locht, beidh tú gan chara go deo.

If you seek a friend without fault, you will be without one forever.

 

Chuirfeadh sé cosa faoi chearca duit.

He’d build a nest in your ear.

 

Is binn béal ina thost.

Silence is golden.

 

Is fearr an sláinte ná an táinte.

Health is better than wealth.

 

Beidh lá eile ag an bPaorach.

There will be another day.

 

Is glas iad na cnoic i bhfad uainn.

Faraway hills are green.

 

Ní neart go cur le chéile.

Unity is strength.

Ní mar a síltear a bhítear.

Things are not always as they seem.

 

Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

It takes one to know one.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s