Litir do thuismitheoirí: Bain triail as beagán gaeilge! Irish phrases for parents.

Tuismitheoirí – bain triail as beagán gaeilge!

Dúisigh wake up

Tá mo dhóthain ite agam I have eaten my fill

Gabh mo leithscéal excuse me

Brostaigh ort hurry up

Múch an teilifís switch off the TV

Cén t-am é? what time is it?

Dún an doras le do thoil close the door

An bhfuil d’obair bhaile déanta agat have you done your homework?

Scuab an t-urláir clean the floor

Amach leat out you go

Tóg sos take a break

Stad! stop!

Tóg go bog é – take it easy

Suigh síos sit down

Haló! hello.

Cé atá ar an fón? who is on the phone?

Faigh é! get it!

Cuir ort do chóta put on your coat

Brostaigh – tá deifir orm anois hurry up

Ar ith tú do lón inniu? Did you eat your lunch today?

Téígh a codladh go asleep

Oíche mhaith agus codladh sámh goodnight and sleep well

Bí cúramach be careful

Ní féidir leatsa é sin a dhéanamh don’t do that

Tá go maith very well

Ná bí ag dul ró thapa don’t go so fast

Téigh amach go outside

Noiméad amháin más é do thoil é one minute please

Téigh go dtí an leitreas go to the bathroom

Dia dhuit hello to you

Faigh do mhála scoile get your school bag

Tá sé in am don dinnéar time for dinner

Slán leat goodbye (to person leaving)

Slán agat goodbye (to person not leaving)

Slán abhaile safe home

Feicfi dh mé thú ar ball see you later

Go raibh maith agat thank you

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s