‘c’ or ‘ck’ endings

Here is a PowerPoint which explains when to use ‘c’ or ‘ck’ endings

k_and_ck_Wordsckck1ck2

Capital Letter Rules

 

Here are some PowerPoints that explain the rules behind capital letters.

There are 17 slides similar to the ones below here: Capital Rulescap1cap2cap3

There are 8 slides similar to those below here:Capital_Letters (2)cap4cap5

There are 8 slides also in the Power Point here: Capital_Letterscap6cap7

 

Active and Passive Verbs

PowerPoint on active and passive verbs

active1active2                     link here: Active and Passive Verbs

 

2. Another Active and Passive Verb PowerPoint

verbsverbs1verbs2verbs3

link here: active_and_passive_verbs

3. Third PowerPoint about active and passive verbs

active_passive_verbs_LBverb4verb5verb6

Grammadach Gaeilge/ Irish Grammar 3rd-6th class

1. An Aimsir Chaite

PowerPoint with samplaí

grammar3grammar4grammar5grammar6

link here: An Aimsir Chaite

2. An Aimsir Fháistineach

An Aimsir Fháistineach (1)grammar7grammar8grammar9grammar10

3. An Aimsir Láithreach

grammar11grammar12link here:

An Aimsir Láithreach

4. An Modh Coinníollach

An Modh Coinníollachgrammar13grammar14grammar15

5. An tAinmfhocal

An tAinmfhocalgrammar16grammar17grammar18grammar19grammar20

6. An Aidiacht Shealbhach

grammar1grammar2

7. Na hAimsire go léir ar an PowerPoint here:

aimsire1aimsire2aimsire3link here: na haimsire grammadach 56

8. Na réamhfhocail shimplí:

De, do, faoi, mar, ó, roimh, trí, um, ag, as, chuig, go, le, dar, seachas, os, amhail

ar, gan, idir, thar, i

 

I mblag na seachtaine seo, dírimid ar ‘ar, gan, idir, thar’ agus na cásanna ina gcuirtear séimhiú ina ndiaidh.

 

Ar

Leanann séimhiú ‘ar’ nuair atá suíomh nó ionad áirithe i gceist

 

 • Tá brón ar Sheán.
 • Tá dath deas ar ghúna Aisling.

 

Ní leanann séimhiú ‘ar’ nuair :

 

 • Atá ionad ginearálta i gceist
 1. Ar bord, armuir, ar barr.
 • Atá staid nó coinníoll i gceist
 1. Ar ceal, ar meisce,ar buile.
 • Atá cúrsaí ama i gceist.
 1. Ar maidin, ar ball

 

Gan

Má tá sé ina aonar, cuirtear séimhiú ar thúschonsan an ainmfhocail a thagann i ndiaidh ‘gan’.

 

 • Gan chead
 • Gan mhoill
 • Gan mháthair
 • Gan bhriseadh

 

Má thosaíonn an t-ainmfhocal le d, f, s, t, ní chuirtear séimhiú air*

 • Gan dabht
 • Gan fadhb
 • Gan sos
 • Gantuairisc.

 

*Is eisceachtaí ón riail sin iad gan fháil, gan fhios,gan fhreasúra.

 

Má leanann ainmfhocal + aidiacht nó fochlásal nó ainm dílis an réamhfhocal ‘gan’, ní chuirtear séimhiú ar an ainmfhocal

 

Idir

 

Cuireann ‘idir’ séimhiú ar an ainmfhocal ina dhiaidh nuair a chiallaíonn sé ‘both’.

 

 • Bhí idir bhuachailí agus chailíní sa rang.

 

Ní shéimhíonn ‘idir’ nuair is ‘eatharthu’ (between) atái gceist.

 

 • Thaistil méidir Baile Átha Cliath agus Ciarraí in aon lá amháin.

 

Thar

Cuireann ‘thar’ séimhiú ar an ainmfhocal a thagann ina dhiaidh nuair atá an t-ainmfhocal nó an t-ainm briathartha faoina réir.

 

 • Ní raibh an scannán thar mholadh beirte.

 

Ní chuirtear séimhiú i ndiaidh ‘thar’ in abairtíní dobhriathartha ( adverbial phrases) i.

 

 • Chuaigh an bhean sinthar fóir leis an smideadh.
 • Chuaigh Seán thar sáile inné.
 • Bhí an gluaisteán ag dul thar bráid.