Ainmhithe sa Sú – Rann

Image

az

KWHL Chart

Establishing Prior Knowledge

kwhl17. Establishing Prior Lesson Knowledge KWL

Amhrán na bhFiann

 

Amhrán na bhFiann

 

Sinne Fianna Fáil

Atá faoi gheall ag Éirinn,

Buíon dár slua

Thar toinn do ráinig chugainn,

Faoi mhóid bheith saor

Seantír ár sinsear feasta,

Ní fhágfar faoin tíorán ná faoin tráill.

Anocht a théim sa bhearna bhaoil,

Le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil,

Le gunna scréach faoi lámhach na bpiléar,

Seo libh canaig Amhrán na bhFiann

 

The Soldiers’ Song

 

Soldiers are we,

whose lives are pledged to Ireland,

Some have come

From a land beyond the wave,

Sworn to be free,

no more our ancient ireland,

Shall shelter the despot or the slave.

Tonight we man the “bearna baoil”,

In Erin’s cause, come woe or weal,

’Mid cannon’s roar and rifles’ peal,

We’ll chant a soldier’s song

Mo Chorp

  1. PowerPoint about Mo Chorp with 26 slides

mo_chorp 2chorpchorp1

2. Cártaí Imeartha there are 8 pages in this document by Resourced.ie

mo_chorp_cartai_imearthachorp2

3. Cártaí Taispéantais there are 25 pages in this document from Resourced.ie

chorp3mo_chorp_cartai_taispeantais

Uimhreacha

  1. PowerPoint with Uimhreacha. There are 30 slides in this document 

uimhreachauimhreacha1Uimhreacha 2

2. Cartaí Imeartha from Rescourced.ie 9 pages

uimhreacha2uimhreacha_Cartai_Imeartha

3. Cártaí Taispéantais 30 pagesalso from Resourced.ie

 

uimhreacha3uimhreacha_Cartai_Taispeantais

 

 

 

Dathanna

Here are some resources for teaching about Dathanna as Gaeilge

  1. This PowerPoint has 14 slides similar to those down below:

dathannadathanna1dathanna 2

2. Cártaí Imeartha from Resourced.ie; there are four pages in this document:

dathanna_Cartai_Imearthadathanna2

3. Cártaí Taispéantais

dathanna3dathanna_Cartai_Taispeantais

4. Leabhair: Mo Leabhairín Dearg le Treasa Ní Ailpín agus Bébhinn O Meadhra

Mo Leabhairín Dearg- dathannadathanna4dathanna5

 

 

Sa Bhaile

Here are some resources for sa bhaile

  1. PowerPoint with 15 slides about the Home

link here: every class-Sa bhaile 2sa bhailesa bhaile1

There are 13 slides in this PowerPoint which tells of things we do in the house:

sa bhaile2sa bhaile3Sa link here:Bhaile (1) 2

Flashcards for sa bhaile

Flash cards of Sa Bhaile (Infants, 1st to 2nd)sa bhaile4