Litir do thuismitheoirí: Bain triail as beagán gaeilge! Irish phrases for parents.

Tuismitheoirí – bain triail as beagán gaeilge!

Dúisigh wake up

Tá mo dhóthain ite agam I have eaten my fill

Gabh mo leithscéal excuse me

Brostaigh ort hurry up

Múch an teilifís switch off the TV

Cén t-am é? what time is it?

Dún an doras le do thoil close the door

An bhfuil d’obair bhaile déanta agat have you done your homework?

Scuab an t-urláir clean the floor

Amach leat out you go

Tóg sos take a break

Stad! stop!

Tóg go bog é – take it easy

Suigh síos sit down

Haló! hello.

Cé atá ar an fón? who is on the phone?

Faigh é! get it!

Cuir ort do chóta put on your coat

Brostaigh – tá deifir orm anois hurry up

Ar ith tú do lón inniu? Did you eat your lunch today?

Téígh a codladh go asleep

Oíche mhaith agus codladh sámh goodnight and sleep well

Bí cúramach be careful

Ní féidir leatsa é sin a dhéanamh don’t do that

Tá go maith very well

Ná bí ag dul ró thapa don’t go so fast

Téigh amach go outside

Noiméad amháin más é do thoil é one minute please

Téigh go dtí an leitreas go to the bathroom

Dia dhuit hello to you

Faigh do mhála scoile get your school bag

Tá sé in am don dinnéar time for dinner

Slán leat goodbye (to person leaving)

Slán agat goodbye (to person not leaving)

Slán abhaile safe home

Feicfi dh mé thú ar ball see you later

Go raibh maith agat thank you

 

Amhrán na bhFiann

 

Amhrán na bhFiann

 

Sinne Fianna Fáil

Atá faoi gheall ag Éirinn,

Buíon dár slua

Thar toinn do ráinig chugainn,

Faoi mhóid bheith saor

Seantír ár sinsear feasta,

Ní fhágfar faoin tíorán ná faoin tráill.

Anocht a théim sa bhearna bhaoil,

Le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil,

Le gunna scréach faoi lámhach na bpiléar,

Seo libh canaig Amhrán na bhFiann

 

The Soldiers’ Song

 

Soldiers are we,

whose lives are pledged to Ireland,

Some have come

From a land beyond the wave,

Sworn to be free,

no more our ancient ireland,

Shall shelter the despot or the slave.

Tonight we man the “bearna baoil”,

In Erin’s cause, come woe or weal,

’Mid cannon’s roar and rifles’ peal,

We’ll chant a soldier’s song

CVC Words Resources

Here are some PowerPoints which have CVC words

  1. This is a PowerPoint of i C.V.C words with 16 pages  cvc words i

cvc words i

ig

2. UG C.V.C words 16 pages

ugcvc words u

3. CVC Missing Vowel. There are only two slides in this PP

cvc_missing_vowelwords

4. 102 C.V.C words on this PP

Link here: cvccvc

5. CVC words with sentences

cvc1cvc2cvc3cvc4cvc5

6. In this PowerPoint you have letters and a picture of an object and the child must try and make the word using the available letters

cvc6

link here: cvc_word_building

7.

cvc7

8. CVC Words PowerPoint. There are 7 slides here

cvc8

link here: Cvcwords

9. PowerPoint with 6 slides

cvcwords_ancvc9

10.  PowerPoint 7 Slides

cvc10cvcwords_ap

11.PowerPoint with the letter i C.V.C words

cvcwords_in

 

 

 

 

Compound Words

Here are some PowerPoints about Compound Words

I am not sure where the first one was collected from a few years ago but it’s ownership is on the slide by Dr. Iffat Sardharwalla August 2006. There are seven slides in this PowerPoint. compound_words

compound1compound2compound3

Here is a 14 page PowerPoint where the compound words are split first

Compound_words_CWcompound4compound5

Another PowerPoint with 10 slides

comp1comp2compound_words_JL

 

This is my favourite compound word PowerPoint as it is 55 pages long and has a picture where the class can guess what the compound word is going to be before they see the word. Compound_Words_MScomp3comp4

Another here which is 8 pages long whereby again you can guess the compound word before seeing it: compound_words_SJcompound6

In this last one there are 13 pages

comp5comp6compoundwords